Preview Mode Links will not work in preview mode

Za grosz Kultury


Aug 15, 2021

W najnowszym odcinku podcastu Za grosz Kultury rozmawiamy o sztuce, która z jednego ze swoich fundamentów coraz częściej czyni w ostatnich latach swój główny temat. Natura, bo o niej mowa, nie jest tu już jednak źródłem natchnienia czy inspiracji, ale coraz dotkliwszego niepokoju o naszą przyszłość. O "Piramidzie zwierząt" Katarzyny Kozyry, happeningach Banksy'ego, kinie ekologicznym i o tym, czy sztuka angażująca może dziś przynieść ukojenie rozmawiamy z Sarą Dąbrowską, doktorantką historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, w mediach społecznościowych prowadzącą konto Art Belfer.