Preview Mode Links will not work in preview mode

Za grosz Kultury

Jul 4, 2022

W najnowszym odcinku podcastu Za grosz Kultury rozmawiamy o tegorocznej maturze: o doborze i sposobie oceniania tekstów, jakie pojawiają się w arkuszach, oraz o tym, jak podchodzi się dziś do lektury odkrywczej uczniów. Gościem odcinka jest Grzegorz Jankowicz, którego tekst był cytowany jako jeden z...