Preview Mode Links will not work in preview mode

Za grosz Kultury


Sep 5, 2021

Za nami 10., jubileuszowa edycja Narodowego Czytania. O tym, czy "Moralność pani Dulskiej" to komedia na nasze czasy i jaką formę może przybrać dziś czytanie lektur, rozmawiają w najnowszym odcinku podcastu "Za grosz Kultury" Amelia Sarnowska i Alan Rynkiewicz. Czy komedia Gabrieli Zapolskiej daje się dziś odczytywać w kontekście politycznym i kto tak naprawdę odgrywa najważniejszą rolę w utrwalaniu systemowego kołtuństwa Dulskich? Zapraszamy do wspólnej lektury!